MF: Clarificări legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MF

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Structurarea proiectului de ordin este similară Ordinului ministrului finanțelor nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, aplicabil pentru raportările contabile corespunzătoare datei de 31 decembrie 2021.

Astfel, prin proiectul publicat pe site-ul MF se aduc clarificări cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022 și a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici pentru data de 31 decembrie 2022, precum și la depunerea lor la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. Astfel, sunt prezentate categoriile de situații financiare anuale întocmite în funcție de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit inițiatorilor, la elaborarea proiectului de ordin s-a avut în vedere tipul raportării contabile pe care trebuie să o întocmească operatorii economici, respectiv situații financiare anuale sau raportări contabile anuale.

Urmează să întocmească și să depună raportări contabile anuale: ▪ persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii; ▪ subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European; ▪ entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute de Legea contabilității; ▪ entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment