MF propune noi reglementări privind o serie de aspecte contabile

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de ordin publicat pe site-ul instituției, reglementarea unor aspecte contabile referitoare la:

● contabilizarea de către entități a sumelor primite ca urmare a distribuirii parțiale a dividendelor in cursul exercițiului financiar

În concordanță cu modul de contabilizare de către entitățile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exercițiului financiar, și anume pe seama creanțelor (contul 463 „Creanțe reprezentand dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”), se propune ca entitățile care primesc asemenea sume să le recunoască drept datorie (contul 467 „Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende”).

● întreruperea capitalizării costurilor îndatorării

Prin prezentul proiect se propune completarea Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, în sensul menționării condițiilor în care entitatea întrerupe capitalizarea costurilor îndatorării, și anume atunci când aceasta nu lucrează efectiv la realizarea activului cu ciclu lung de fabricație.

● natura contabilă a sumelor primite în avans de la clienți

Prin proiectul de act normativ se propune completarea reglementărilor contabile cu prevederi prin care se clarifică situația în care aceste sume reprezintă datorii (contabilizate în contul 419 „Clienți – creditori”), respectiv venituri înregistrate în avans (contabilizate în contul 472 „Venituri înregistrate în avans”).

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.