Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filială până la data de 25.01.2023, ora 16.00, în original.


ERATA la:
- Procesul verbal nr. 134 din 08.02.2023 privind analizarea declaratiilor de candidatura la functia de Presedinte al Consiliului filialei CECCAR BIHOR mandatul 2024-2028

Textul:

Conform Referatelor înregistrate la CECCAR sub nr.133 din 08.02.203 (domnul Candidat 1), întocmite de comitetul/comisia de nominalizare mai sus menționată, a fost VALIDATA candidatura domnului Candidat 1 pentru funcția de Președinte al Consiliului Filialei CECCAR BIHOR, mandat cuprins în intervalul 2024-2028.

Se modifică și se va citi corect:

Conform Referatului înregistrat la CECCAR sub nr.133 din 08.02.2023 (domnul Candidat 1), întocmit de comitetul/comisia de nominalizare mai sus menționată, a fost VALIDATA candidatura doamnei Candidat 1 pentru funcția de Președinte al Consiliului Filialei CECCAR BIHOR, mandat cuprins în intervalul 2024-2028.

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Popescu Veronica Renate Buda Laviniu Florin Buhaș Diana Rodica Rădulescu Doina
Holhoș Ioan Iancu Liviu Ovidiu Vlad Silvia Florina
Buda Laviniu Florin
Malița Codruța Carmen
Medeșan Vasile Cristian
Holhoș Ioan

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreşedinţi
Popescu Veronica Renate Buda Laviniu Florin
Holhoș Ioan

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari
Mărginean Ana Bolba Ioana Maria
Bodiuț Simona
Costaș Ioan
Dudu Sanda Diana

Comisia de cenzori

Membru titular
Bonchiș Maria

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Popescu Veronica Renate Buda Laviniu Florin
Costaș Ioan
Moza Daniela
Palaghianu Daniel Cristian
Rădulescu Doina

Executivul filialei

Șef birou stagiu și pregătire profesională Șef birou administrativ
Nicoleta Medeșan Alina Florina Malița
Șef birou Evidență Tablou
Adela Mehes

Auditor

Auditor de calitate
Jana Simona Covaciu