Examenul de acces la stagiu

În perioada 13 – 16 septembrie și 23 – 24 septembrie 2022 vom organiza o serie de cursuri de pregătire pentru examenul de admitere la stagiu.

Candidații care se înscriu la examenul de admitere la stagiu, până la data de 12 septembrie 2022 și achiziționează ghidul de pregătire, beneficiază de participarea gratuită la cursuri.

 

Pentru candidații care nu achiziționează ghidul de pregătire, participarea la cursuri este condiționată de achitarea unei taxe de 40 lei + TVA.

________________________________

Examenul de acces la stagiu se va organiza în zilele de 30 septembrie -01 octombrie 2022 după cum urmează:

  • Pentru categoria de expert contabil susținerea a două probe scrise, după cum urmează:
    • o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;
    • o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;
  • Pentru categoria contabililor autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice susținerea unei probe scrise cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore;
  • Pentru categoria de contabil autorizat susținerea unei probe scrise, cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore.

Se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină de examen.