Sesiunea extraordinara a examenului de admitere la stagiu, 5 și 6 decembrie 2020

Prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 19/543 din data de 17.12.2019 s-a stabilit organizarea examenului de admitere la stagiu în zilele de 5 și 6 decembrie 2020.

 

Totodată, pentru a veni în sprijinul absolvenților programelor de masterat, Consiliul superior al CECCAR prin Hotărârea nr. 20/585 din 01.10.2020 a hotârât ca absolvenții programelor de masterat ale căror dosare de echivalare a disciplinelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere sunt respinse, dar doresc participarea la examenul de admitere la stagiu, beneficiază de înscriere gratuită la examenul de admitere la stagiu, pentru următoarele două sesiuni ale examenului de admitere la stagiu, respectiv sesiunea ordinară și sesiunea extraordinară.

De asemenea, cu privire la taxele achitate de absolvenții programelor de masterat, prin Hotărârea nr. 20/584 a Consiliului Superior din 28.09.2020 s-au aprobat următoarele:

  1. Pentru absolvenții programelor de masterat ale căror dosare sunt respinse sau care au solicitat retragerea dosarului în urma verificării, taxa de analiză a dosarului nu va fi restituită;
  2. Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) se retrag înainte de probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;
  3. Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) nu s-au putut prezenta la probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;
  4. Absolvenții programelor de masterat care nu s-au prezentat la examen, nu vor beneficia de compensarea sau restituirea taxei achitate.

Având în vedere cele mai sus aprobate, pentru buna organizare a examenului de admitere la stagiu, vă facem cunoscut faptul că termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere este 16 noiembrie 2020.

Documentele necesare pentru inscriere sunt urmatoarele:

a) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip (model la filiala), însoțită de următoarele documente:
• certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are “capacitate de exercițiu deplină” (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
• curriculum vitae;
• copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
• certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
• copie certificat de nastere
• copie certificat de casatorie (daca este cazul)
• 3 fotografii color tip buletin;
• dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Leave your comment