Registrele contabile și documentele justificative ar putea fi arhivate doar cinci ani, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Senat

Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se vor păstra în arhivă timp de 5 ani (în loc de 10 ani, cum este reglementat în prezent), cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. Propunerea legislativă vizează modificarea Legii contabilității nr. 82/1991 și a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Potrivit inițiatorilor, demersul legislativ are ca scop „armonizarea prevederilor legate de perioada de păstrare și arhivare a documentelor și registrelor pe care operatorii economici le pun la dispoziția organelor de control fiscal cu cele de efectuare a inspecțiilor fiscale”. Este avut în vedere termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale (5 ani), propunându-se, astfel, reducerea termenului de păstrare a datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile de la 10 ani, cât este în prezent, la 5 ani.

În acest fel – se menționează în Expunerea de motive a propunerii legislative – „operatorii economici vor fi degrevați de o obligație consumatoare de resurse: stocarea și arhivarea numeroaselor documente și registre se reflectă în costuri pentru firme sub forma chiriilor, a cheltuielilor cu întreținerea spațiilor în anumite condiții de temperatură și umiditate, extinderea lor odată cu trecerea timpului și acumularea de noi registre și documente justificative de păstrat, cheltuieli cu softuri sau aplicații de arhivare, tarife de arhivare dacă apelează la entități specializate în arhivarea electronică și alte astfel de cheltuieli. Drept urmare, obligația de păstrare a documentelor contabile și a celor justificative pentru înregistrările efectuate în contabilitate va fi în concordanță cu perioada în care organele fiscale și alte instituții sau autorități publice pot efectua controale ori inspecții și au dreptul să constate eventuale abateri sau nereguli”.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment