Prelungire termen completare și depunere fișă de opțiuni GEJ 2024

Ca urmare a solicitărilor primite din filiale, privind prelungirea termenului de completare și transmitere a formularului on-line „Fișa de opțiuni 2024”, motivat de plecarea din țară, în această perioadă de sărbători, a unor membrii, neavând astfel posibilitatea completării și transmiterii acestuia on-line (inclusiv scanat cu semnătură olografă), vă comunicăm faptul că, termenul final, până la care membrii GEJ pot completa și transmite on-line Fișa de opțiuni, este stabilit pentru data de 10 Mai 2024.

Vă reamintim că, potrivit Hotărârii Consiliului Superior al CECCAR nr. 24/768 din 29.03.2024, au fost aprobate modificările și completările aduse Normelor 1044/2010 privind îmbunătățirea activității de expertiză contabilă judiciară (publicate pe site-ul CECCAR).

Printre modificările aprobate se regăsește completarea specializărilor în care experții contabili au dreptul de a efectua expertize contabile judiciare.

Astfel, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor cuprinse în Normele 1044/2010 privind îmbunătățirea activității de expertiză contabilă judiciară vă solicităm următoarele:

  1. Completarea și transmiterea Fișei de opțiuni (formular online, conform link-ului de mai jos)  până la data de 10 mai 2024, inclusiv. Netransmiterea acestei Fișe exclude posibilitatea înscrierii experților contabili în Lista experților contabili pe specializări aferentă anului 2024;
  2. Formularul online reprezentând Fișa de opțiuni pentru efectuarea de expertize contabile judiciare se va completa cu datele personale și profesionale, și se vor bifa specializările alese;
  3. După completare, formularul se va imprima dând click dreapta pe formular, apoi Print, sau utilizând opțiunea de print a browserului web și se va semna olograf pe fiecare pagină; Fișa de opțiuni printată și semnată olograf se va scana și se va încărca în formularul online completat anterior și se va da click pe butonul „Trimite Fișa de opțiuni„;
  1. Linkul în care veți accesa și completa Fișa de opțiuni este următorul: https://formulare.ceccar.ro/formular-gej-lista-de-optiuni/

Leave your comment