Precizări privind auditarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară pe perioada concediului de odihnă a auditorului de calitate

Vă informăm că în perioada 16.07.2024 – 31.07.2024,  auditorul de calitate al filialei  își va efectua concediul de odihnă.

În cazul în care în perioada respectivă aveți termene de predare a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară vă rugăm să informați din timp filiala și să vă programați pentru obținerea vizei auditului de calitate asupra lucrărilor (cu cel puțin 48 de ore înainte).

În acest sens vă transmitem următoarele precizări:

–   rapoartele de expertiză contabilă judiciară vor fi prezentate, în original, de experții contabili în cauză, la sediul filialei, iar acestea vor fi transmise de filială, împreună cu declarațiile de independență ale experților contabili desemnați/consilieri/parte, scanate, la direcția de specialitate din  cadrul Corpului;

–  auditorul de calitate din cadrul Corpului va înregistra lucrările de expertiză contabilă auditate, în Registrul de evidență al CECCAR, transmițând filialei, prin e-mail, prima pagină a raportului de expertiză contabilă, conținând viza auditului de calitate însoțită sau nu de  referat, după caz (scanate).