Modificări la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante

Prin OMF nr. 2045/2023, publicat astăzi în Monitorul Oficial nr. 615/2023, Ministerul Finanțelor (MF) a adus o serie de modificări și completări la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin OMFP nr.2810/2019. Actul normativ a fost promovat în vederea armonizării prevederilor OMFP nr. 2810/2019 cu modificările și completările care au intervenit printr-o serie de acte normative ulterioare (OG nr. 6/2019, Legea nr. 112/2022, OUG nr. 85/2022).

Potrivit noului act normativ, obligațiile bugetare care pot face obiectul restructurării reprezintă: a) sumele de orice fel care se cuvin bugetului general consolidat constând în obligații fiscale, precum și obligații bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central competent în vederea recuperării; b) obligațiile de plată aferente sumelor acordate, în perioada stării de urgență, cu titlul de împrumut din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise spre recuperare organului fiscal central, care nu privesc sume ce fac obiectul ajutorului de stat; aceste prevederi sunt aplicabile și obligațiilor de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2021 inclusiv și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate, precum și a taxei deductibile, prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2021 inclusiv.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.