CE a lansat o cerere de propuneri în vederea modificării legislației privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul TVA

Comisia Europeană (CE) a publicat o cerere de contribuții pentru o nouă propunere de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul TVA, modificare care urmează să fie prezentată în trimestrul II 2024. Demersul are loc în contextul în care, conform celor mai recente estimări, în 2020, UE în ansamblu a înregistrat o pierdere de 93 miliarde de euro la capitolul venituri din TVA, ca efect al fraudei și al altor situații economice neprevăzute. „Cooperarea administrativă în materie de TVA între țările UE este esențială pentru reducerea acestor pierderi. Prin urmare, Comisia intenționează să modifice normele UE existente cu privire la cooperarea administrativă și la combaterea fraudei în acest domeniu”, menționează reprezentanții Executivului comunitar. Scopul acestui demers este să consolideze instrumentele de care dispun administrațiile fiscale.

CE precizează că o evaluare a Regulamentului este în curs de desfășurare și că, până în prezent, constatările inițiale arată că frauda în materie de TVA și colectarea plăților de TVA rămân probleme semnificative, în special frauda transfrontalieră în materie de TVA. De asemenea, Comisia consideră că normele actuale nu profită la maximum de soluțiile digitale și că este necesară o anumită modernizare.

Comisia va analiza, cu precădere, următoarele:

▪ introducerea unei legislații care să permită participarea activă a administrațiilor fiscale naționale la partea operațională a Eurofisc (rețeaua de experți naționali de combatere a fraudei transfrontaliere în domeniul TVA, instituită prin Regulament);

▪ un nou temei juridic pentru dezvoltarea cooperării dintre Eurofisc și Parchetul European (EPPO). Întrucât EPPO a devenit operațional abia în iunie 2021, în prezent nu există niciun temei juridic în Regulament pentru o astfel de cooperare;

▪ consolidarea temeiului juridic existent pentru cooperarea dintre Eurofisc, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Agenția UE pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol);

▪ punerea la dispoziția Eurofisc a noilor surse de informații;

▪ îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile fiscale și cele vamale;

▪ introducerea unor sisteme de reacție rapidă care să gestioneze numerele de identificare în scopuri de TVA care pot fi utilizate în fraudele transfrontaliere în materie de TVA;

▪ consolidarea colectării forțate a TVA care rămâne neplătită în cadrul Ghișeului unic (Schema Uniunii) și Ghișeului unic de import;

▪ transferul sumelor rambursate din TVA către un alt stat membru atunci când există dublă impozitare, TVA neachitat sau alte datorii fiscale.

Cererea de propuneri este disponibilă AICI.

Feedback-ul poate fi transmis până joi, 3 august. Pentru a trimite observații, cei interesați trebuie să își creeze un cont sau să se conecteze utilizând un cont de pe o rețea socială.