Modificări la Procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului aferentă programului RURAL INVEST

În Monitorul Oficial nr. 89 din 1 februarie 2023 a fost publicat Ordinul comun nr. 794/37/2023 al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanțiilor de stat și a grantului, precum și a convenției de garantare și plată a granturilor și a convenției de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS.

Potrivit actului normativ, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate a acesteia, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 31 decembrie 2023, este de 4.400.000.000 lei, din care 3.494.044.655 lei în anul 2023.

Plafonul pentru anul 2023 poate fi realocat între componentele schemei de ajutor de stat administrate de către FGCR, la propunerea acestuia, cu acordul Ministerului Finanțelor, în limita plafonului total alocat FGCR pentru componentele RURAL INVEST și AGRO IMM INVEST, respectiv pentru acordarea de garanții în cadrul programului, în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate și de ritmul de acordare a garanțiilor.

Procedura reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor prevăzute de OUG nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia — IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN — S.A. (FGCR), în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor (MF), pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul/una sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MF, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment