ANAF a publicat un material informativ privind principalele modificări aduse Codului fiscal începând cu 1 ianuarie 2023

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat marți, 31 ianuarie, pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabili, un material informativ care cuprinde principalele modificări aduse Codului fiscal începând cu 1 ianuarie 2023 prin următoarele acte normative publicate în Monitorul Oficial al României până la data de 16 ianuarie 2023, respectiv: ▪ OG nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale; ▪ OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; ▪ Legea nr. 370/2022 privind aprobarea OG nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale; ▪ Legea nr. 34/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; ▪ Legea nr. 39/2023 pentru completarea art. 291 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, materialul informativ pus la dispoziție de ANAF vizează următoarele:

Impozitul pe profit

▪ A fost extinsă facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare. Prevederile alin. (4) ale art. 22 din Codul fiscal stabilesc reguli de aplicare a facilității privind scutirea de impozit a profitului reinvestit pentru situațiile în care microîntreprinderile devin plătitoare de impozit pe profit în cursul anului, în cazurile prevăzute la art. 52 din Codul fiscal.

▪ S-a majorat cota impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților (aplicabilitate pentru dividendele distribuite după data de 1 ianuarie 2023).

▪ În cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, aprobate potrivit legii.

▪ Începând cu data de 1 ianuarie 2023 și până la 31 decembrie 2023 inclusiv, se suspendă aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i1 ) și i2 ), art. 76 alin. (4) lit. x) și art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și intră sub incidența limitei de 5% stabilite pentru acestea, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment