Modificare taxă reînscriere în Tablou, începând cu 01.08.2023

În atenția membrilor radiați/suspendați din Tabloul CECCAR Filiala Bihor

 

În atenția Doamnei/Domnului expert contabil/contabil autorizat

Membru radiat/ suspendat al CECCAR Filiala Bihor,

Vă informăm că prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 741/ 18.06.2023, s-a stabilit “pentru membrii radiați și pentru membrii care au solicitat încetarea de a mai face parte din Corp și doresc să obțină înscrierea în Tabloul Corpului, dar nu mai târziu de 3 ani de la data renunțării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou și când sunt îndeplinite condițiile necesare stabilite de ROF CECCAR, tariful de înscriere este de 5000 lei, începând cu data de 01.08.2023.


În acest sens, membrii care au statutul de radiați/suspendați în Tabloul CECCAR Filiala Bihor și doresc reînscrierea până la data de 31.07.2023, sunt rugați să depună la sediul filialei, următoarele documente:

 • Formulare de înscriere 
 • Formular GDPR
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință medicală (apt din punct de vedere fizic și psihic pentru exercitarea profesiei);
 • Adeverință de angajat (ce trebuie să conțină locul de muncă și funcția)/declarație pe proprie răspundere că nu este angajat cu contract de muncă de 8 ore;
 • Copie C.I.;
 • Certificat căsătorie (după caz);
 • 1 poză tip C.I. (după depunerea dosarului de înscriere la secretariat, poza se va trimite în format electronic pe adresa de email ceccarbihor@ceccarbihor.ro, rezolutie poza 300×400 pixeli);
 • Dovada achitării taxei de înscriere în Tabloul Corpului în contul CECCAR Filiala Bihor RO91 BTRL RONC RT0V 2581 5607, deschis la banca Transilvania:
  • 40 Euro/expert contabil (cv. în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății);
  • 20 Euro/contabil autorizat (cv. în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății);

Ulterior aprobării înscrierii în Tablou, se va achita cotizația fixă pentru anul 2023, proporțional cu lunile rămase până la finele anului, conform statutului declarat prin intermediul Raportului de activitate ce se va depune în calitate de membru.

În cazul solicitărilor primite după data de 31.07.2023, se vor aplica prevederile Hotărârii Consiliului Superior al CECCAR nr. 741/ 18.06.2023.

Pentru detalii puteti contacta filiala prin e-mail: ceccarbihor@ceccarbihor.ro.

Leave your comment