MF: Procedura de implementare a decontului precompletat RO e-TVA, în consultare publică

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de Ordonanță de urgență publicat în transparență decizională, o serie de măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA și valorificarea datelor și informațiilor prin implementarea unui sistem de guvernanță specific și alte măsuri fiscale. Documentul cuprinde procedura de implementare a decontului precompletat RO e-TVA și modul de guvernanță raportat la atribuțiile autorităților implicate în gestionarea acestuia. Decontul precompletat RO e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Acesta se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin intermediul Spațiului privat virtual, până la data de 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.