ANAF a actualizat Ghidul privind utilizarea Sistemului național de facturare electronică RO e-Factura

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, la secțiunea „Asistență contribuabili”, varianta actualizată a Ghidului privind utilizarea Sistemului național de facturare electronică RO e-Factura. În materialul informativ se menționează că, începând cu data de 1 iulie 2024, emitenții facturilor electronice au obligația de transmitere a acestora către destinatari utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din OUG nr.120/2021.

Începând cu data de 1 iulie 2024 pentru operațiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2), sunt considerate facturi numai facturile care îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG nr. 120/2021. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către destinatar, cu excepția facturilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG nr. 120/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.