În atenția candidaților la examenul pentru admiterea la stagiu

Dorim să vă facem cunoscut faptul că pe site-ul CECCAR, la rubrica aferenta examenului de admitere la stagiu https://ceccar.ro/ro/?page_id=67, a fost actualizată programa aferentă examenului de admitere la stagiu, în vederea obținerii calității de expert contabil și contabil autorizat.

De asemenea, au fost aduse modificări formularului de înscriere la examen, în sensul că a fost completat cu o rubrică privind adresa de e-mail a candidatului.

În completarea informațiilor privind înscrierea la examenul de admitere la stagiu sesiunea octombrie 2021, dorim să vă facem cunoscut faptul că programul cursurilor de pregătire pentru examen, se va derula în perioada 17 – 22 septembrie 2021.

Vom reveni către dvs., în timp util, cu calendarul cursurilor structurat pe discipline.

 

Cu acest prilej, vă reamintim faptul că vor beneficia de gratuitatea participării la cursurile de pregătire aferente examenului de admitere la stagiu, candidații care îndeplinesc cumulativ cele două condiții:

  • depun dosarul de înscriere în termenul stabilit, respectiv 17 septembrie 2021;
  • achiziționează ghidul de acces.

 

Leave your comment