Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 11 aprilie 2022

ETAF transmite feedback Comisiei cu privire la Directiva UNSHELL

Miercuri, 6 aprilie, European Tax Adviser Federation (ETAF) a transmis feedback Comisiei Europene cu privire la Directiva care stabilește normele de prevenire a utilizării abuzive a companiilor paravan în scopuri fiscale (UNSHELL) și modifică Directiva 2011/16/UE. Propunerea are ca scop crearea unui nou test minim privind „fondul economic”, organizat în mai multe etape, pentru a ajuta statele membre să identifice întreprinderile care nu desfășoară nicio activitate economică reală și care pot fi utilizate în mod abuziv pentru evitarea obligațiilor fiscale sau în scopuri evazioniste. Întrucât părți ale noului proces de raportare prevăzut în directivă vor trebui desfășurate de către profesioniștii din domeniul fiscal, ETAF a formulat o serie de comentarii referitoare la complexitatea mecanismului ales și a afirmat că unele criterii sunt prea ample. Pentru membrii ETAF, este esențial ca această nouă directivă să poată fi utilizată pentru prevenirea eficientă a utilizării abuzive a companiilor paravan, contribuind în același timp la simplificarea legislației fiscale și reducerea poverii administrative. Pentru a atinge acest obiectiv, un concept uniform și suficient de practic al unui „fond economic” minim la care toate statele membre să-și alinieze standardele anti-abuz reprezintă o contribuție indispensabilă la asigurarea certitudinii legale, declară ETAF. Sarcina probei trebuie, de asemenea, să fie reanalizată pe parcursul textului și în special atunci când vine vorba de mecanismul de respingere și scutirea pentru lipsa de rațiuni fiscale.

Polonia blochează acordul cu privire la Directiva de implementare pentru Pilonul II

Marți, 5 aprilie, statele membre UE au eșuat încă o dată în a încheia un acord cu privire la Directiva de implementare pentru Pilonul II. În timp ce Estonia, Malta și Suedia au putut sprijini noul text de compromis al președinției franceze a Consiliului UE, Polonia și-a menținut blocada. Noul text prevede că statele membre în care sunt localizate maxim 12 societăți-mamă ale grupurilor vizate pot alege să nu aplice Norma de includere a veniturilor (IIR) și Norma profitului insuficient impozitat (UTPR) pentru șase ani fiscali consecutivi. De asemenea, acesta adaugă posibilitatea ca statele mici să fie sprijinite de Comisia Europeană în transpunerea directivei. În timpul dezbaterii, Polonia a declarat că nu sprijină separarea celor doi Piloni ai acordului OCDE privind impozitarea și dorește introducerea directă în cadrul directivei a unei conexiune obligatorii din punct de vedere juridic între cei doi Piloni, deși serviciul juridic al Consiliului UE și al Comisiei declară că acest lucru nu este fezabil din punct de vedere legal. În opinia unor comentatori, statul ar utiliza acest argument ca mijloc de presiune pentru a obține aprobarea planului său de redresare din partea Comisiei Europene. Președinția franceză și-a exprimat regretul profund cu privire la poziția Poloniei și a declarat că dosarul va fi repus pe agenda ședinței Ecofin din 24 mai.

Consultare OCDE privind domeniul de aplicare al măsurii „Amount A” a Pilonului I

Luni, 4 aprilie, OCDE a deschis o consultare publică cu privire la proiectul privind normele model pentru legislația națională în ceea ce privește domeniul de aplicare al măsurii „Amount A” a Pilonului I (realocarea drepturilor de impozitare) al acordului OCDE privind impozitarea. Scopul normelor este de a stabili dacă un grup va intra în domeniul de aplicare al măsurii „Amount A”, adică, noul drept de impozitare introdus pentru o parte a profitului întreprinderilor mari și foarte profitabile pentru jurisdicțiile în care sunt furnizate bunurile sau serviciile sau în care sunt localizați consumatorii. Potrivit proiectului de norme, un grup va fi în domeniul de aplicare al măsurii „Amount A” dacă veniturile totale ale grupului depășesc o valoare absolută de 20 de miliarde de euro (sau echivalentul) într-o anumită perioadă de timp și dacă profitabilitatea relativă a grupului măsurată în raport cu veniturile sale totale depășește 10%. Proiectul de norme pentru excluderile aferente industriilor extractive și serviciilor financiare reglementate va fi pus în consultare publică la o dată ulterioară. Părțile interesate pot transmite comentarii până la 20 aprilie.

CE: O nouă consultare publică privind impozitele reținute la sursă

Comisia Europeană a deschis vineri, 1 aprilie, o nouă consultare publică cu privire la îmbunătățirea procedurilor de reținere la sursă a impozitelor pe dividende sau a celor aferente plății dobânzilor pentru investitorii nerezidenți. Se preconizează că aceasta va prezenta o propunere pe această temă în ultimul trimestru al anului 2022. Problemele pe care Comisia își propune să le trateze sunt procedurile deosebit de împovărătoare de rambursare a impozitului reținut la sursă pentru investitorii transfrontalieri din UE și, totodată, riscurile pe care acestea le implică în materie de abuzuri fiscale. Comisia dorește să afle dacă părțile interesate sunt de acord că este necesară o acțiune la nivelul UE și ce opțiune ar prefera aceștia dintre a menține sistemul actual cu diferite proceduri naționale active, a crea un sistem armonizat de scutire la sursă, a crea un sistem armonizat de proceduri de rambursare îmbunătățite, sau o combinație între sistemele menționate (scutire la sursă și sistem de rambursare). O altă întrebare a Comisiei se referă la cine ar trebui să fie tras la răspundere în cazul oricărei raportări insuficiente pe parcursul procedurilor de reținere a impozitului la sursă pentru a evita abuzurile fiscale și pierderea de venituri fiscale. Termenul-limită pentru transmiterea răspunsurilor la această consultare este 26 iunie.

Comisia Europeană solicită Germaniei să-și alinieze la legislația UE normele fiscale privind dividendele și dobânzile plătite organizațiilor de caritate

Miercuri, 6 aprilie, Comisia a transmis Germaniei o scrisoare oficială de notificare, solicitându-i acesteia să-și modifice legislația privind impozitarea dividendelor și a dobânzilor plătite organizațiilor de caritate. În baza legislației fiscale din Germania, dividendele și dobânzile plătite organizațiilor de caritate care au sediul social sau sediul conducerii efective în Germania sunt fie scutite de la impozitul reținut la sursă, fie acesta este rambursat. Totuși, dividendele și dobânzile plătite organizațiilor de caritate comparabile înființate în alte state membre UE și state terțe sunt impozitate la o rată de 25% cu excepția cazului în care un acord de evitare a dublei impuneri prevede o rată redusă. Diferența în tratamentul distribuirilor naționale și transfrontaliere de dividende și dobânzi către organizațiile de caritate pare să constituie o restricție în ceea ce privește mișcarea liberă a capitalului, potrivit Comisiei. Dacă Germania nu furnizează un răspuns satisfăcător în următoarele luni, Comisia poate decide să treacă la următorul pas al procedurii privind încălcarea dreptului comunitar.

CE a publicat raportul referitor la costurile de respectare a obligațiilor fiscale ale IMM-urilor

Miercuri, 6 aprilie, Comisia Europeană a publicat raportul final al studiului privind costurile de respectare a obligațiilor fiscale ale IMM-urilor. Studiul, desfășurat în toate statele UE în rândul a peste 3.500 de întreprinderi în 2019, se concentrează pe obligațiile cu care IMM-urile se confruntă atunci când respectă dispozițiile fiscale. Concluzia acestuia este că IMM-urile se confruntă cu costuri proporțional mai mari decât întreprinderile de mari dimensiuni și a subliniat impactul pe care sistemele fiscale îl pot avea asupra procesului decizional și activității economice ale companiei. De asemenea, studiul furnizează recomandări la nivel național și la nivel UE, care includ simplificarea generală a obligațiilor fiscale pentru companii, în special pentru IMM-uri, precum și adoptarea unor soluții unice, acompaniate de intensificarea digitalizării sistemelor fiscale naționale.

Consiliul UE a adoptat reforma privind ratele de TVA

Marți, 5 aprilie, Consiliul UE a adoptat definitiv Directiva Consiliului care modifică Directiva 2006/112/CE în ceea ce privește ratele taxei pe valoarea adăugată, după ce Parlamentul European și-a exprimat acordul. Textul modifică Directiva privind TVA din 2006 pentru a acorda mai multă flexibilitate statelor membre în stabilirea ratelor de TVA și pentru a se asigura că toate sunt tratate egal. Statele membre vor avea acum posibilitatea de a aplica un maxim de două rate reduse de minim 5%, o rată foarte redusă sub minimul de 5% și o excepție cu dreptul de a deduce TVA aferentă intrărilor. Fiecare stat membru va putea să aleagă 24 de elemente într-o listă pozitivă de produse și servicii pentru care poate fi aplicată o rată redusă și 7 elemente pentru care poate fi aplicată o rată foarte redusă sau egală cu zero. Ratele reduse de TVA pentru produsele care dăunează mediului vor fi, de asemenea, eliminate treptat, iar textul permite ca statele membre să răspundă mai bine circumstanțelor excepționale precum pandemiile, crizele umanitare sau dezastrele naturale.

Recomandările Comisiei Europene privind colectarea TVA

Joi, 7 aprilie, Comisia Europeană a publicat raportul de revizuire și diagnostic cu privire la gestionarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) în UE, ce conține o serie de recomandări care să ajute statele membre să îmbunătățească colectarea de venituri din TVA, procedurile și procesele de control. În special, raportul recomandă digitalizarea înregistrării în scopuri de TVA și gestionarea acesteia, ceea ce ar reduce povara suportată de întreprinderi. Mai mult, raportul subliniază strategiile pe care administrațiile fiscale le-ar putea adopta în organizarea internă și în interacțiunea acestora cu contribuabilii, ceea ce ar îmbunătăți procesele atât pentru autoritățile fiscale, cât și pentru întreprinderi.

Frauda în domeniul TVA: noi norme detaliate privind CESOP

După doi ani de cooperare cu furnizorii de servicii de plăți și statele membre, Comisia Europeană a adoptat miercuri, 6 aprilie, o reglementare privind punerea în aplicare, care furnizează detalii pentru furnizorii de servicii de plăți cu privire la modul de raportare a datelor aferente plăților într-un format armonizat prin intermediul Sistemului Electronic Central pentru Stocarea Informațiilor de Plată (CESOP), convenit în 2020 în contextul pachetului de modernizare a TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic. Reglementarea stabilește, de asemenea, principalele funcționalități ale CESOP, precum și sarcinile Comisiei și ale statelor membre legate de managementul sistemului, accesul la date, securitatea și protecția datelor personale. CESOP, în cadrul căruia toate datele colectate vor fi stocate și procesate în beneficiul statelor membre, va fi funcțional începând cu 1 ianuarie 2024.

CE: Consultare privind moneda euro digitală

Comisia Europeană a lansat marți, 5 aprilie, o consultare publică cu privire la crearea unei monede digitale euro care ar putea fi introdusă în 2026. CE cere informații de la părțile interesate referitor la așteptările și preocupările acestora privind moneda digitală euro, în special din punct de vedere al confidențialității. Confidențialitatea va depinde de măsura în care datele privind plățile digitale în euro sunt stocate și de modelul de stocare al datelor (centralizat sau descentralizat), a declarat Comisia. Alte întrebări privesc rolul acestei monede digitale emergente pentru plățile comerciale și stabilitatea financiară, precum și aspecte legate de normele de combatere a spălării banilor. Termenul-limită de transmitere a răspunsurilor este 14 iunie.

Sursă foto: European Tax Adviser Federation – ETAF

Leave your comment