Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 21 mai 2024

Miniștrii de finanțe din UE au ajuns la un acord privind propunerea FASTER

Marți, 14 mai, miniștrii de finanțe ai UE au ajuns la un acord în ceea ce privește propunerea de directivă privind reducerea mai rapidă și mai sigură a surplusului de impozit reținut la sursă. Așa-numita inițiativă FASTER își propune să facă procedurile privind impozitul reținut la sursă în UE mai sigure și mai eficiente pentru investitorii transfrontalieri, autoritățile fiscale naționale și intermediarii financiari, cum ar fi băncile sau platformele de investiții. Textul de compromis a tratat două aspecte-cheie nerezolvate, referitoare la rata de capitalizare a pieței și pragul valorii brute a dividendului. Directiva include mai multe acțiuni-cheie:

  • Certificatul comun de rezidență fiscală digitală în UE: Simplifică și accelerează procedurile de reducere privind impozit reținut la sursă; un singur certificat digital de rezidență fiscală pentru recuperarea rambursărilor în orice stat membru, înlocuind metodele pe suport de hârtie.
  • Proceduri rapide: Includ sisteme ce vizează „ușurarea reținerii la sursă” și „rambursare rapidă”. Statelor membre li se va impune să implementeze unul dintre cele două sisteme (sau o combinație a celor două).
  • Registre naționale pentru intermediarii financiari: Introducerea registrelor naționale pentru intermediarii financiari, care vor putea facilita procedurile rapide. Acești intermediari financiari vor face obiectul unor dispoziții suplimentare de verificare prealabilă și de raportare comună.
  • Obligații de raportare standardizate: Se asigură că administrațiile fiscale primesc datele necesare pentru a verifica eligibilitatea contribuabililor pentru cota redusă și pentru a sesiza eventualele abuzuri.

Parlamentul European și-a oferit deja opinia la 28 februarie 2024. Cu toate acestea, din cauza modificărilor aduse de Consiliu directivei în timpul negocierilor, Parlamentul European va fi consultat din nou cu privire la textul convenit. Statele membre vor trebui să transpună directiva în legislație națională până la 31 decembrie 2028, dar normele naționale vor trebui să devină aplicabile de la 1 ianuarie 2030. 

Nu s-a ajuns la nicio înțelegere privind ViDA

În cadrul aceleiași reuniuni ECOFIN, care a avut loc marți, 14 mai, miniștrii de finanțe ai UE au încercat, de asemenea, să convină asupra pachetului TVA în era digitală. Însă, discuțiile privind Vida nu au dus la un acord final. Pachetul ViDA conține reforme esențiale pentru facturarea electronică comună și pentru implementarea dispozițiilor privind raportarea digitală. Acesta actualizează normele în materie de TVA pentru transportul de pasageri și pentru platformele de cazare pe termen scurt și introduce o înregistrare unică a TVA-ului în întreaga UE. Reformele propuse de ViDA nu au reușit să ajungă la un acord politic unanim din cauza preocupărilor exprimate de Estonia, în special cu privire la noul regim de furnizori pentru platforme. Ministrul estonian al Finanțelor a dat glas mai multor preocupări primare cu privire la acest subiect. Sunt necesare negocieri suplimentare pentru aprobarea versiunii de compromis a proiectului de directivă ViDA. Președinția belgiană și-a exprimat totuși speranța de a ajunge la un acord înainte de încheierea mandatului (30 iunie). 

Miniștrii de finanțe din UE adoptă concluzii privind educația financiară

Consiliul Uniunii Europene a aprobat marți, 14 mai, concluziile privind rolul esențial al alfabetizării financiare, subliniind importanța acesteia pentru stabilitatea și creșterea economică globală. În cursul discuțiilor, Consiliul a subliniat necesitatea de a consolida educația financiară în statele membre, cu scopul de a oferi cetățenilor cunoștințele și abilitățile necesare pentru a lua decizii financiare în cunoștință de cauză și pentru a stimula investițiile pe piețele financiare europene.  Mai multe state membre au elaborat și implementat deja strategii naționale de alfabetizare financiară, demonstrând angajamentul lor față de această cauză. În plus, Consiliul pledează pentru integrarea educației financiare în programele școlare. Acesta a solicitat Comisiei Europene să utilizeze instrumente fără caracter legislativ, cum ar fi Instrumentul de sprijin tehnic și programul Erasmus+, pentru a sprijini aceste inițiative. Concluziile Consiliului reflectă un angajament mai amplu de a promova o populație cu educație financiară, care este esențială pentru dezvoltarea economică durabilă în UE.

Dezbaterea Eurovision: candidații principali vor discuta aspecte-cheie din UE

Joi, 23 mai, dezbaterea Eurovision între principalii candidați la președinția Comisiei, organizată de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (UERT), va avea loc în plenul Parlamentului de la Bruxelles. Candidații principali care și-au confirmat prezența la dezbatere sunt: Ursula von der Leyen (Germania, Partidul Popular European), Nicolas Schmit (Luxemburg, Partidul Socialiștilor Europeni), Terry Reintke (Germania, Partidul Verde European), Sandro Gozi (Italia, Renew Europe Now) și Walter Baier (Austria, Stânga Europeană). Cei cinci candidați vor dezbate șase teme-cheie, și anume economia și locurile de muncă, apărarea și securitatea, clima și mediul, democrația și leadershipul, migrația și frontierele, inovarea și tehnologia. Întrebările vor fi adresate de publicul din sala de plen, de spectatorii care urmăresc evenimentele organizate de birourile de legătură ale Parlamentului din statele membre ale UE și de cei doi moderatori, jurnaliștii de la serviciul public de media Annelies Beck, de la VRT din Belgia, și Martin Řezníček, de la Czech TV din Cehia. În plus, întrebările pot fi trimise prin intermediul rețelelor sociale. Candidații vor răspunde și unor întrebări unu-la-unu puse de moderatori în așa-numitele segmente „În lumina reflectorului”. Dezbaterea va fi difuzată pe EBS și EBU și poate fi urmărită și pe site-ul Parlamentului. 

Eurofisc înregistrează un succes substanțial în combaterea fraudei în materie de TVA de-a lungul anilor

Potrivit cifrelor recent publicate de rețeaua antifraudă Eurofisc, în 2023, în UE au fost descoperite tranzacții frauduloase în valoare de 14,6 miliarde de euro. Eurofisc este un sistem multilateral de avertizare compus din toate cele 27 de state membre și Norvegia, care a fost lansat în 2010 pentru a combate frauda transfrontalieră în materie de TVA. Pe baza informațiilor partajate în cadrul rețelei Eurofisc și după analiza datelor disponibile, funcționarii de legătură Eurofisc pot lua măsuri la nivel național, cum ar fi solicitarea de informații, audituri sau de radiere a codurilor de identificare fiscală. Eurofisc ar putea înregistra o creștere substanțială a numărului de tranzacții frauduloase sau suspecte descoperite de-a lungul anilor. În comparație cu 14,6 miliarde de euro în 2023, doar 3,3 miliarde de euro în tranzacții frauduloase au putut fi descoperiți în anul 2020. În plus, numărul fraudatorilor care ar putea fi identificați s-a dublat în ultimii patru ani. Statistici și informații mai detaliate pot fi găsite aici.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.