MF propune modificări la Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de Hotărâre publicat în transparență decizională, modificarea și completarea Titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016. Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de act normativ, promovarea acestuia a fost necesară în vederea stabilirii condițiilor de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere, în temeiul prevederilor art. I pct. 2 din Legea nr. 88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru corelarea cu prevederile din Codul fiscal astfel cum au fost adoptate prin OG nr. 16/2022.

Astfel, avându-se în vedere modificările și completările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 88/2023, MF precizează că se impune introducerea unor prevederi prin care să se stabilească condițiile pentru aplicarea scutirii de taxă prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. b) din Codul Fiscal.

Totodată, ca urmare a modificărilor aduse prin Legea nr. 88/2023 regimului de taxare pentru livrările de proteze și accesorii ale acestora (cu excepția protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal) și de produse ortopedice, este necesară abrogarea alin. (1) și (2) ale pct. 37 din Normele metodologice date în aplicarea prevederilor art. 291 alin. (2) lit.a) și b) din Codul fiscal, concomitent cu introducerea prevederilor respective în cadrul punctului dat în aplicarea scutirilor de taxă prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) și d) din Codul fiscal.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.