Lege promulgată: Noi modificări la Codul de procedură fiscală; au fost introduse o serie de reguli speciale privind stingerea creanțelor fără plată

Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri, 12 aprilie a.c., Decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Legea nr. 93/2023), act normativ care are ca scop stabilirea unei modalități speciale de stingere a creanțelor contribuabilului cu obligațiile acestuia restante, curente și/sau viitoare, indiferent dacă acestea sunt sau nu administrate de aceeași autoritate publică, în situația în care contribuabilul deține creanțe certe, lichide și exigibile asupra bugetelor locale (stabilite prin hotărâri judecătorești definitive), iar acesta optează pentru stingerea creanțelor deținute cu obligații față de bugetul de stat.

Prin noul act normativ s-au adus amendamente la Titlul VII al Codului de procedură fiscală, referitor la colectarea creanțelor fiscale, respectiv la capitolul aferent „stingerii creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire”, introducându-se o serie de reguli speciale privind stingerea creanțelor fără plată.

Astfel, Legea nr. 93/2023 prevede că, „prin excepție de la prevederile art. 167, creanțele fiscale ale contribuabilului, certe, lichide și exigibile, față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, se sting la cererea contribuabilului, și prin compensarea acestora cu obligațiile sale restante, curente sau viitoare către bugetul de stat, fără compensare între bugete, indiferent dacă obligațiile și respectiv creanțele supuse stingerii sunt administrate sau nu de aceeași autoritate publică. Procedura de stingere și schimb de informații între organele fiscale locale și organele fiscale centrale se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor și ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, inițiat la propunerea ANAF”.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment