Inspecția Muncii: Proiectul tehnic aferent REGES-ONLINE, în consultare publică

Inspecția Muncii anunță că inițiază o procedură de consultare publică referitoare la Proiectul tehnic aferent Reformei Evidenței și Monitorizării Relațiilor de Muncă, finanțat prin Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR). Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reforma activităților de evidență și monitorizare a relațiilor de muncă și implementarea noului sistem informatic aferent registrului general de evidență a salariaților, care să permită creșterea gradului de digitalizare a instituției și să ofere servicii digitale de înaltă calitate cetățenilor, salariaților și angajatorilor, se menționează într-un comunicat al Inspecției Muncii.

REGES-ONLINE va permite : ● întocmirea registrului general de evidență a salariaților; ● efectuarea înregistrărilor prevăzute de lege; ● accesul salariaților sau al foștilor salariați la datele din registru, cu asigurarea măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal; ● creșterea accesului la serviciile electronice moderne prin îmbunătățirea interacțiunii online cu administrația publică; ● asigurarea accesului autorităților, instituțiilor publice și a salariaților la datele din REGES-ONLINE, pe baza unor aplicații de interogare specifice, cu asigurarea măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal; ● creșterea securității sistemului informatic REGES și a accesului la datele conținute; ● integrarea cu instituțiile partenere și care au competență în domeniul politicilor salariale din România a datelor relevante aparținând tuturor categoriilor de salariați; ● generarea automată de rapoarte necesare activității de control.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment