IESBA consolidează standardele globale de etică pentru a răspunde la efectele transformatoare ale inovației tehnologice

La 11 aprilie, International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a publicat revizuirile finale la Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) pentru a spori caracterul robust al Codului și a extinde relevanța acestuia într-o lume fundamental transformată de evoluțiile tehnologice rapide și digitalizarea accelerată.

Revizuirile vor ghida gândirea și conduita etică a profesioniștilor contabili, atât cei practicieni, cât și cei din sectorul public, pe măsură ce aceștia valorifică oportunitățile create de tehnologie și se adaptează la  inovațiile din domeniu. Elaborate pentru a rămâne relevante și aplicabile într-un mediu aflat într-o continuă schimbare, al transformării digitale, revizuirile se aplică utilizării oricărei tehnologii, inclusiv, în măsura în care este posibil, viitoarelor tehnologii.

„Inovația tehnologică transformă modul în care activitatea este desfășurată și serviciile profesionale sunt livrate, facilitând în același timp noi servicii în moduri inedite”, a declarat Gabriela Figueiredo Dias, președintele IESBA. „Este esențial și de interes public să furnizăm standarde solide, clare și bazate pe principii pentru a echipa profesioniștii contabili de la nivel mondial pentru gestionarea riscurilor și provocărilor de natură etică generate de tehnologie”, a adăugat aceasta.

Revizuirile, care au fost fundamentate pe activități de colectare de informații și consultare a părților interesate:

  • Consolidează Codul din punctul de vedere al îndrumării gândirii și comportamentului profesioniștilor contabili atunci când utilizează tehnologia.
  • Furnizează îndrumări îmbunătățite adecvate pentru era digitală în legătură cu principiile fundamentale privind confidențialitatea, competența profesională și atenția cuvenită, precum și pentru tratarea împrejurărilor complexe.
  • Consolidează și clarifică Standardele Internaționale privind Independența (IIS) prin tratarea circumstanțelor în care firmele și firmele din rețea pot sau nu să furnizeze un serviciu legat de tehnologie, altul decât un serviciu de asigurare, unui client de audit sau de asigurare.

Revizuirile Standardelor Internaționale privind Independența vor intra în vigoare pentru auditurile și revizuirile situațiilor financiare pentru perioadele care încep la 15 decembrie 2024 sau ulterior acestei date. Celelalte revizuiri ale prevederilor în materie de etică ale Codului vor intra în vigoare la 15 decembrie 2024. Adoptarea anticipată este permisă.

Manualul privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, inclusiv Standardele Internaționale privind Independența, ediția 2018, a fost tradus de CECCAR în limba română și este disponibil pe site-ul codetic-standardeinternaționale.ro.