ANAF a adaptat formularul 101 pentru a putea fi utilizat și de membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a adaptat modelul și conținutul formularului 101, astfel încât acesta să poată fi utilizat și de membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit. În acest sens a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 201 din 10 martie 2023, OPANAF nr. 310/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”, precum și pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”. Actul normativ a fost promovat în contextul în care, prin Legea nr. 296/2020, au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind stabilite reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit. Noile reglementări stabilesc condițiile privind constituirea, modificarea și desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și reguli privind impozitarea grupului fiscal.

Determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal, depunerea declarației de impozit pe profit și efectuarea plății impozitului pe profit în numele grupului se realizează de persoana juridică responsabilă, desemnată potrivit legii. Potrivit art. 429 alin. (4) din Codul fiscal, persoana juridică responsabilă are obligația să depună o declarație anuală consolidată privind impozitul pe profit datorat de grupul fiscal. Declarația se depune la organul fiscal competent, împreună cu declarația anuală privind impozitul pe profit a fiecărui membru al grupului fiscal.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.