Procesul de votare privind alegerile pentru funcția de președinte al Consiliul Filialei CECCAR Bihor,  mandatul 2024 – 2028

07 – 08 martie 2023

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Filialei CECCAR Bihor nr.23/72/02.02.2023, programul de votare privind alegerile pentru funcția de președinte al Consiliul Filialei, mandatul 2024 – 2028, se va desfășura, după cum urmează:

Marți, 07 martie 2023 – interval orar 10:00 – 19:00
Miercuri, 08 martie 2023 – interval orar 10:00 – 19:00
            

Locația centrului de votare: Sala de ședințe a Consiliului Filialei CECCAR Bihor de la sediul filialei (Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.29, bl. A9, et.1).

Alegerea presedintelui filialei se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei înscrişi în Tabloul Corpului şi care și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale față de Corp, și-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent și au depus raportul de activitate pentru anii precedenți pâna la data de 28 februarie a anului curent. Pe baza situației de la 28 februarie se vor întocmi listele electorale. 

În cazul în care la sfârșitul procesului de votare, respectiv după ultima zi de vot stabilită conform graficului inițial de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei, se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30%, se va prelungi perioada de votare, dar nu mai mult de 4 zile.

Potrivit art.29 din Masurile pentru alegerea presedintelui este interzisă votarea pe bază de procură specială.

Alegătorii se vor legitima cu un act de identitate valabil. 

Leave your comment