MMSS propune modificări la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind venitul minim garantat

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a publicat în transparență decizională un proiect de HG pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011. Prin proiect se propun actualizarea și corelarea actelor normative de modificare și completare a Legii nr.416/2001, în ceea ce privește: ▪ menținerea acordării ajutorului social pentru o perioadă de 6 luni de la data încadrării în muncă a unei persoane apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, cu condiția încheierii unui raport de muncă/raport de serviciu pentru o perioadă de cel puțin 24 luni; ▪ actualizarea, potrivit legii, a veniturilor exceptate de la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, a persoanei singure, pentru stabilirea dreptului la ajutor social; ▪ stabilirea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport asigurate de autoritățile administrației publice locale pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului „A doua șansă” la o distanță mai mare de 5 km față de locuința acestora; ▪ eliminarea prevederilor referitoare la plata contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de ajutor social; ▪ acordarea ajutoarelor de urgență de la bugetul de stat și de la bugetul local și pentru situații de necesitate cauzate epidemii, epizootii; ▪ îmbunătățirea procedurii de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul de stat în sensul verificării și efectuării anchetei sociale la domiciliul solicitanților, precum și facilitarea circuitului documentelor; ▪ acordarea ajutoarelor de urgență de la bugetul local și pentru situații de necesitate cauzate de epidemii, epizootii, precum și în alte situații deosebite care pot duce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în țară sau în străinătate, stabilite prin hotărâre a consiliului local, care va cuprinde și procedura și/sau condițiile de acordare.

De asemenea, se propune revizuirea și modificarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social pentru facilitarea în mai mare măsură a accesului la beneficiile de asistență socială bazate pe testarea veniturilor. Astfel, ținând cont de discuțiile avute cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, s-au propus următoarele modificări:

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment