MMPS: A fost aprobată procedura pentru decontarea și plata indemnizațiilor prevăzute de OUG nr. 132/2020, pentru sprijinirea angajaților și angajatorilor în contextul pandemiei de COVID-19

Guvernul a aprobat procedura de decontare și plată a indemnizațiilor destinate angajaților și angajatorilor și de stimulare a creșterii ocupării forței de muncă în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, potrivit unui comunicat al MinisteruluiMuncii și Protecției Sociale (MMPS), pentru acordarea indemnizației pentru timpul redus de muncă al salariaților, angajatorii trebuie să depună cereri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din raza în care își au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară și după plata impozitelor și contribuțiilor. Cererile vor fi însoțite de o declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de aplicare a reducerii timpului de muncă și de decontare a indemnizației, precum și de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea.

Pentru acordarea indemnizației profesioniștilor definiți de Codul civil, cererile se depun la agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială în raza cărora își au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Fiecare cerere va fi însoțită de copia actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere.

Guvernul a stabilit ca ambele măsuri să se aplice până la data de 31 decembrie 2020.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment