Inscriere evaluare teoretica stagiari an I si II pentru probele aferente sem II din 2020 – 12-15 aprilie 2021

In completarea informațiilor privind organizarea sesiunii de evaluare teoretică aferentă disciplinelor semestrului II pentru anii I si II de stagiu vă transmitem în cele ce urmează link-urile de înscriere:

Înscriere evaluare teoretica stagiari an I 12-15 aprilie 2021https://forms.gle/npw43Ew1EsXYH9W16

 

Înscriere evaluare teoretica stagiari an II 12-15 aprilie 2021https://forms.gle/Jde7bMH2gQX5ULYS8

 

Termenul de înscriere este până în data de 22 martie 2021, ora 10.00.

 

Dorim sa vă atenționăm că evaluarea se adresează stagiarilor care in anul 2020, nu au susținut probele teoretice, corespunzătoare anilor I si II de stagiu din semestrul II.

 

Precizăm faptul că la evaluarea programată în perioada 12 – 15  aprilie 2021 vor avea posibilitatea să participe și stagiarii care au restanțe la disciplinele teoretice aferente semestrului II de stagiu din anii I si II de stagiu.

Ținând cont de actualul context epidemiologic de limitare a numărului de locuri impus de autorități, precum și de faptul că evaluarea se organizează la sală, vă informăm că este necesar să se respecte termenul de înscriere. Nu vor fi primiți în sala de examen stagiarii care nu s-au înscris în temenul stabilit.

Totodată, stagiarii au obligația să trateze cu maximă seriozitate etapa de înscriere la evaluările organizate de CECCAR și să completeze formularul de înscriere doar în situația participării. Înscrierea urmată de neparticipare atrage plata unei taxe pe probă. In cazul apariției unor evenimente neprevăzute care împiedică participarea, se va anunța în cel mai scurt timp filiala, prin transmiterea unor dovezi certe ale acestor situații.

Stagiarii care au restanțe vor completa formularele doar pentru disciplinele la care au de susținut restanțe.

 

Leave your comment