Informații privind desfășurarea probelor de evaluare și reevaluare a stagiarilor – aprilie 2021

După cum vă este cunoscut în perioada 12 – 21 aprilie 2021 se va organiza evaluarea teoretică aferentă disciplinelor  din semestrul II, pentru anii I și II de stagiu 2020.

De asemenea, în perioada de mai sus se va organiza și reevaluarea pentru stagiarii care au finalizat anul III de stagiu în 2020 cu restanțe și doresc susținerea restanțelor din anii I – III de stagiu semestrele I și II, în vederea înscrierii la examenul de aptitudini, sesiunea mai 2021.

În acest sens, în baza formularelor de înscriere, vă comunicăm graficul de organizare a probelor teoretice și practice, precum și modalitatea de organizare a acestora, respectiv la sală sau online.

Având în vedere cerințele impuse de autorități, cu privire la limitarea numărului de persoane într-o sală la minim 25, în actualul contex epidemiologic, filialele care depășesc limita stabilită au posibilitatea să programeze stagiarii pentru seria II în zilele de 13 și 15 aprilie.

Precizăm faptul că susținerea probelor teoretice se va realiza la sală în cadrul filialelor de domiciliu.

 

Graficul probelor  care se vor susține cu ocazia evaluării/reevaluării din perioada 13 – 21 aprilie 2021
Ziua Ora Tip proba Modalitatea de susținere Discipline Anul de stagiu/Semestrul Observații
12 aprilie 15,00 Teoretică – Seria I La sală Audit și Fiscalitate avansată An II/Semestrul II Se adresează stagiarilor An II în 2020 și stagiarilor care au finalizat stagiul în 2020 cu restanțe
15,00 Teoretică La sală Fiscalitate și Contabilitate altor tipuri de entități An II/Semestrul II Probele se adresează doar stagiarilor care au finalizat stagiul în 2020 cu restanțe
13 aprilie 15,00 Teoretică- Seria II La sală Audit An II/Semestrul II Seria II se va organiza doar de către filialele care depășesc numărul de locuri impuse de autorități în sălile de examen
15,00 Teoretică Online Etică An I/Semestrul II Se adresează stagiarilor An I și II în 2020
14 aprilie 15,00 Teoretică – Seria I La sală Drept și IFRS An I/Semestrul II Se adresează stagiarilor An I și II în 2020 și stagiarilor care au finalizat stagiul în 2020 cu restanțe
15,00 Teoretică La sală Contabilitate și raportare financiară, Contabilitate managerială An I/Semestrul I Probele se adresează doar stagiarilor care au finalizat stagiul în 2020 cu restanțe
15,00 Teoretică Online TIC și Etică An II/Semestrul II Se adresează stagiarilor An II în 2020 și stagiarilor care au finalizat stagiul în 2020 cu restanțe
15 aprilie 15,00 Teoretică – Seria II La sală Drept și IFRS An I/Semestrul II Seria II se va organiza doar de către filialele care depășesc numărul de locuri impuse de autorități în sălile de examen
16 aprilie 15,00 Teoretică La sală Finanțe și management financiar, Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare și Managementul performanței An  I+II+III/Semestrul I+II Probele se adresează doar stagiarilor care au finalizat stagiul în 2020 cu restanțe
17 aprilie 9,00 Practică Online Contabilitate managerială, Drept și Managementul performanței
19 aprilie 14,00 Teoretică Online Guvernanță corporativă, Expertiză, Evaluare și Etică III
16,00 Practică Online Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare
20 aprilie 14,00 Practică Online Contabilitate și raportare financiară, Fiscalitate, Expertiză contabilă
16,00 Practică Online Contabilitatea instituțiilor publice și Contabilitate publică
17,00 Practică Online TIC
21 aprilie 13,30 Practică Online Audit
14,00 Practică Online Finanțe si management financiar
15,30 Practică Online IFRS

Leave your comment