Informații privind depunerea rapoartelor anuale de activitate și cotizațiile profesionale
Raportul de activitate se va completa electronic și se va depune exclusiv online în platforma de raportare a CECCAR: raport.ceccar.ro


Raportul de activitate se consideră încărcat, după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare de la pasul 4.

Pentru consultarea cotizațiilor profesionale anuale – click aici.   
 
 
Facilitățile financiare la plata cotizației se aplică membrilor care depun raportul anual de activitate pentru anul 2022 până la data de 28 februarie 2023 (inclusiv). Facilitățile financiare rămân la nivelul anului trecut.

 
Plata cotizațiilor se realizează cu ordin de plată, urmând ca dovada plății cotizației să se depună la pasul 3, odată cu depunerea raportului de activitate.
Cotizațiile se calculează automat prin Nota de plată generată de Declarația privind forma de desfășurare a profesiei, în funcție de categoria profesională declarată de fiecare membru.

Datele privind contul bancar al Filialei Bihor:
 
Cont bancar: RO91 BTRL RONC RT0V 2581 5607 – Banca: Banca Transilvania Oradea
CUI: RO 7426179


Raportul de activitate pentru persoane fizice

Raport anual de activitate în anul 2022 și Declarație privind forma de desfășurare a profesiei în anul 2023* (formular pdf editabil) – se validează și se încarcă pe platformă la pasul 2 

Important!
Completare tip membru  – la pagina 1 din Raportul anual de activitate și la pagina 5 din Declarație privind forma de desfășurare a profesiei în anul 2023

Declarații tip, ce vor fi completate, semnate și atașate la raportul de activitate / încărcate pe platformă:
 • în cazul în care formularul de Raport pdf editabil nu se semnează electronic, după validare, acesta se listează, se semnează olograf și se atașează pe platformă la pasul 2
 • Declarație privind polita de asigurare (Poliță de asigurare – este obligatorie pentru membrii care desfășoară activități profesionale. În cazul membrilor care nu desfășoară activități profesionale se completează Declarația privind polița de asigurare) – se atașează pe platformă la pasul 2
 • Declarație cazier (se atașează la formularul de Raport pdf editabil utilizând butonul “Ataşează fişiere”)
 • Declarație de capacitate de exercițiu deplină (se atașează la formularul de Raport pdf editabil utilizând butonul “Ataşează fişiere”)
 • Registrul de încasări și plăți  (ultima pagină din anul 2022). În cazul membrilor care nu au desfășurat activitate profesională în anul 2022 se va atașa formularul Declarație realizări (se atașează pe platformă la pasul 2)
 • Dovada plății cotizației (se atașează la formularul de Raport pdf editabil utilizând butonul “Ataşează fişiere” și se încarcă pe platformă la pasul 3). 
 • Adeverință de salariat  pentru membrii inactivi și pentru membrii care sunt salariați în societăți membre CECCAR din care să reiasă norma de lucru (se atașează la formularul de Raport pdf editabil utilizând butonul “Ataşează fişiere”). Conform art 21, al. 6 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, statutul de membru inactiv al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se obtine pe bază de cerere scrisă a persoanei in cauza, din care să rezulte situaţia de incompatibilitate prevăzută prin lege specială.
 • Act de identitate – se atașează pe platformă la pasul 2
Atenție!   Fișierele atașate NU se arhivează ZIP/RAR.
 
 
Membrii care înregistrează restanțe la orele de pregătire profesională la data de 31.12.2022,  nu beneficiază de facilități financiare în anul 2023. 
 
 
 
Raportul de activitate pentru persoane juridice

Formulare și documente:

 1. Raport anual de activitate în anul 2022* (formular pdf editabil) – se validează și se încarcă pe platformă la pasul 2

*în cazul în care formularul de Raport pdf editabil nu se poate semna electronic, după validare, acesta se listează, se semnează olograf și se atașează pe platformă la pasul 2

 1. Balanța de verificare la 31.12.2022 (se atașează pe platformă la pasul 2)
 2. Certificat de înregistrare (se atașează pe platformă la pasul 2)
 3. Poliță de asigurare (se atașează la Raport pdf editabil)
 4. Declarația pe proprie răspundere că persoana care a completat și semnat raportul este împuternicită de societate pentru a depunde raportul.
 
Atenție!   Fișierele atașate NU se arhivează ZIP/RAR.
 

Leave your comment