ÎN ATENȚIA MEMBRILOR CECCAR FILIALA BIHOR

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menținerii unui grad ridicat de pregătire profesională în activitate, toți profesioniștii contabili sunt obligați să efectueze orele de pregătire profesională necesare obținerii vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă.

Ca urmare a deciziilor luate la nivel central CECCAR, ținând cont de situația generată de virusul COVID-19, vă informăm că membrii care au efectuat deja în anul 2020 cele 40 ore de pregătire profesională și doresc să efectueze alte cursuri de pregătire profesională, pot participa la acestea fără a achita o taxă suplimentară. Prioritate la înscrierea pentru cursurile de pregătire profesională o au membrii care nu și-au efectuat orele în anul 2020.

Orele de pregătire profesională care sunt efectuate în anul 2020 de membrii, suplimentar celor 40 ore obligatorii, nu vor fi considerate pentru pregătirea profesională din anul următor.

Leave your comment