Examen aptitudini sesiunea 12-14 martie 2021

CECCAR organizează în perioada 12-14 martie 2021 o sesiune a examenului de aptitudini, în vederea obținerii calității de expert contabil sau de contabil autorizat.

Înscrierea stagiarilor se face în baza unui dosar care va cuprinde:

 1. cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini – click aici;
 2. copie și originalul diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 3. copie și originalul diplomei de masterat pentru stagiarii care și-au echivalat examenul de acces;
 4. copie a actului de identitate (BI/CI);
 5. certificat de cazier judiciar;
 6. adeverință medicală care să certifice capacitatea de exercițiu deplină (eliberată de un medic specialist psihiatru sau neurolog);
 7. două fotografii tip BI/CI;
 8. dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa se poate achita doar prin contul bancar deschis la Banca Transilvania Oradea Cont bancar: IBAN: RO91BTRLRONCRT0V25815607, beneficiar CECCAR Filiala Bihor, CUI: RO 7426179
 9. certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 10. acord GDPR (click aici);
 11. acord inregistrare audio-video (click aici).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la sediul CECCAR Filiala Bihor.

Termenul de depunere a dosarelor de inscriere este 26 februarie 2021, de Luni până Vineri, în intervalul orar 10.00-16.00.

Începând cu anul 2021 se vor aplica prevederile de la Art. 14. care prevede următoarele aspecte:

(1) Se pot înscrie la examenul de aptitudini doar persoanele care au efectuat și finalizat stagiul conform Regulamentului privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului menționat la art. 41 alin. (2), elaborat de CECCAR.

(2) Examenul de aptitudini se poate susține în termen de 3 ani de la finalizarea stagiului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2) termenul de 3 ani poate fi prelungit până la 5 ani, în baza unor motive întemeiate, justificate cu documente, la cererea candidatului, cu aprobarea Consiliul superior al CECCAR.

(4) Cererea prevăzută la alin.(3) se depune în termen de 2 ani de la termenul prevăzut la alin.(2).

(5) Persoanele care au finalizat stagiul și care se află în situația prevăzută la alin.(3), se pot înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire.

(6) In situația în care examenul de aptitudini nu a fost susținut și promovat în termenele prevăzute la alin.(2) sau (3), pentru a putea participa la examenul de aptitudini candidatul trebuie să efectueze și să finalizeze un an de stagiu de adaptare.

(7) Anul de stagiu de adaptare se desfășoară în condiții similare stagiului prevăzut de Regulamentul privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului.

(8) Curriculum pentru anul de stagiu de adaptare se elaborează de către INDPIC și se aprobă prin Ordin al președintelui Consiliul superior.

Prin Hotărârea nr. 21/593 a Consiliului superior al CECCAR din 28.01.2021 s-au stabilit următoarele măsuri privind modul de aplicare a prevederilor art. 14, alin.(2) – (8) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat:

 

 1. Cu privire la orele de dezvoltare profesională inițială:

 

 1. Taxa pentru orele de dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu va fi în cuantum de 10,00 lei + TVA/ oră de stagiu (respectiv 300,00 lei + TVA/30 ore de stagiu, pentru primul an de prelungire și 600,00 lei + TVA/60 de ore, pentru cei doi ani de prelungire).
 2. Orele de dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu vor avea următoarea structură:
 1. Pentru primul an de prelungire, cele 30 de ore de stagiu vor fi îndeplinite prin participarea la întâlnirile eferente disciplinelor Contabilitate și Raportare financiară și Fiscalitate, întâlniri programate conform calendarului transmis filialelor, pe anul în curs;
 2. Pentru doilea an de prelungire, cele 30 de ore de stagiu vor fi îndeplinite prin participarea la întâlnirile eferente disciplinelor Fiscalitate Avansată și Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare, întâlniri programate conform calendarului transmis filialelor, pe anul în curs.

 

 1. Cu privire la stagiu de adaptare:
 1. Efectuarea stagiului de adaptare cu durata de un an va fi reprezentat de instruirea teoretică și practică, prin parcurgerea programei stabilită pentru categoria expert contabil și contabil autorizat, conform documentului anexat.
 2. Pentru disciplinele aferente stagiului de adaptare, persoanele care se încadrează în prevederile art.14, alin. (6) au obligația participării la întâlnirile semestriale, precum și susținerii și promovării examenelor aferente disciplinelor parcurse.
 3. Taxa aferentă stagiului de adaptare va fi în cuantum 1500 lei/an – pentru categoria expert contabil și 700 lei/an – pentru categoria contabil autorizaţi.

 

Leave your comment