Cursuri de pregătire profesională pentru membrii CECCAR – octombrie 2021
În atenția membrilor CECCAR Filiala Bihor,

Vă informăm că, în luna octombrie 2021 se vor organiza, pentru membrii filialei Bihor, următoarele cursuri de pregătire, în sistem online (Zoom):

  • miercuri, 27.10.2021, interval orar 16:00 – 21:00, Curs M10: Controlul fiscal. Abordarea inspectorilor fiscali vs. abordarea instanțelor de judecată. Spețe actuale (echivalent a 10 ore de pregătire profesională);
  • vineri, 29.10.2021, interval orar 16: – 21:00, Curs M9: Probleme și provocări actuale privind regimul relațiilor de muncă (echivalent a 10 ore de pregătire profesională);
  • sâmbătă, 30.10.2021, interval orar 09:00 – 14:00, Curs M11: Regimul fiscal al cheltuielilor în determinarea rezultatului fiscal. Reguli de combatere a planificării fiscale (echivalent a 10 ore de pregătire profesională).

Membrii care înregistrează restanțe din anul precedent la cursurile de pregătire profesională, pot participa la curs, după achitarea tarifului aferent în valoare de 50 RON + TVA/ 10 ore de curs.

De asemenea, vă reamintim faptul că, neefectuarea orelor CPD (Dezvoltare Profesională Continuă) va atrage anularea facilităților referitoare la cotizația fixă și variabilă în anul 2022.

Având în vedere că numărul de locuri este limitat la 200 / serie (curs), vă rugăm, accesați link-ul cu formularul de înscriere, până miercuri, 20 octombrie 2021.

Fiecare zi de curs echivalează cu 10 ore de pregătire profesională obligatorie (40 ore/an).

Prezența la curs, în vederea echivalării celor 10 ore CPD, se va face în baza unor poll-uri intermediare și a unui test final.

Link-ul de acces pe platforma ZOOM, în vederea participării la curs, se va transmite în ziua cursului, pe adresa de email comunicată în formularul de înscriere.

Pentru consultarea regulilor de participare la curs –click aici

Leave your comment