CNSU a adoptat Hotărârea nr. 43/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice

S-a decis deschiderea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul clădirilor, precum și a cinematografelor și teatrelor, de la 1 septembrie 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat Hotărârea nr. 43 din 27 august 2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice, al cărei conținut integral îl prezentăm mai jos.

În considerarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. (f), art. 8 și art. 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 din HG nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

luând în discuție propunerile formulate prin Hotărârea nr. 24 din 21.08.2020, a Grupului de suport tehnico – științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și art. 8 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul ale art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 – (1) Se aprobă reluarea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, în județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori.

(2) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, pot decide restricționarea sau închiderea activității operatorilor economici dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.

(3) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide reluarea activității operatorilor economici dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment